Upravit stránku

Základním principem našeho zastínění je si uvědomit, že 100 % slunečního záření dopadá na naši vnější stínící plachtu umístěnou na střešním světlíku. Na rozdíl od interiérových baldachýnů naše zastínění, které pracuje na principu screenové rolety, většinu slunečního záření ještě v exteriéru budovy odrazí zpět, část pohltí a teprve pak jen malou část záření cíleně propouští do interiéru a to díky jemné perforaci našeho zastínění. V interiéru to vytvoří příjemné osvětlení umožňující běžné činnosti. Na růstu vnitřní teploty se propuštěné světlo prakticky neprojeví. Proto naše zastínění velice účinně zamezuje přehřívání interiéru pod světlíkem. Zároveň je díky jemné perforaci velice odolné proti nepříznivým povětrnostním vlivům, které na střeše panují. Z tohoto důvodu plachtu s 0 % propustností světla, která není perforovaná, používáme jen v místech, kde je to doopravdy potřeba a vždy ji kombinujeme s perforovanou plachtou. Plachtu na jeden světlík ušijeme z materiálů s různou propustností světla.

Princip fungování našeho zastínění
Princip fungování našeho zastínění

Výsledný efekt slunečního záření uvnitř místnosti udává tzv. sluneční faktor. Tato hodnota závisí na termooptických vlastnostech barevných odstínů technické tkaniny, ze kterých je naše stínící plachta utkána. Všeobecně platí, že čím je textilie světlejší, tím je faktor odrazu tepelné energie větší, a čím je textilie tmavší, tím je větší faktor pohlcení tepla. Pokud se tedy při výběru zaměříme na tepelné vlastnosti, pak je díky větší odrazivosti vhodnější zvolit světlé barvy. Proto se na zastínění nehodí různé tmavě zelené stínící plachty které se používají primárně jen na zastínění plotů a proto naše zastínění dodáváme pouze v bílém provedení.

Jaká je životnost našeho zastínění?

 • Stínící sítě na ploty, se nehodí na zastínění světlíků. Nezvladnou povětrnostní podmínky, které na střeše panují.
  Stínící sítě na ploty, se nehodí na zastínění světlíků. Nezvladnou povětrnostní podmínky, které na střeše panují.
 • Stínící folie a plachty bez odolnosti proti UV záření mají na světlících velmi krátkou životnost. Musí se často obnovovat.
  Stínící folie a plachty bez odolnosti proti UV záření mají na světlících velmi krátkou životnost. Musí se často obnovovat.

Na střeše dochází k velkým tepelným výkyvům. Z toho důvodu dochází u světlíku, který je postaven převážně z hliníkových profilů a polykarbonátu k velmi různým tepelným roztažnostem použitých materiálů v konstrukci. Světlík je na to navržen, aby se s tím vypořádal. Bohužel tento jev velmi ovlivňuje životnost stínících folii a stínících nátěrů, které se z toho důvodu musí často obnovovat.  Naše řešení s tímto jevem počítá, je pružně přichyceno ke konstrukci světlíku a umožňuje tak teplotní roztažnost vyrovnávat a jeho životnost tak proto daleko předčí všechna konkurenční řešení.

Jaká je předpokládaná roční úspora při použití našeho zastínění?

Jaká je životnost našeho zastínění? Jedno z našich prvních zastínění jsme realizovali v roce 2016. Od té doby přišlo hodně bouřek, vichřic, ale i pěkných slunných dnů. V roce 2020 se přes nás přehnal dokonce i orkán Sabine. Ano, bílou už sice Ostrava trochu obarvila, ale naše zastínění bez jakéhokoliv servisního zásahu za ty roky pořád drží, je plně funkční a zákazník si jej pochvaluje.
 • Jedno z našich prvních zastínění jsme realizovali v roce 2016. Od té doby přišlo hodně bouřek, vichřic, ale i pěkných slunných dnů. V roce 2020 se přes nás přehnal dokonce i orkán Sabine.
  Jedno z našich prvních zastínění jsme realizovali v roce 2016. Od té doby přišlo hodně bouřek, vichřic, ale i pěkných slunných dnů. V roce 2020 se přes nás přehnal dokonce i orkán Sabine.
 • Aktuální stav. Ano, bílou už sice Ostrava trochu obarvila, ale naše zastínění bez jakéhokoliv servisního zásahu za ty roky pořád drží, je plně funkční a zákazník si jej pochvaluje.
  Aktuální stav. Ano, bílou už sice Ostrava trochu obarvila, ale naše zastínění bez jakéhokoliv servisního zásahu za ty roky pořád drží, je plně funkční a zákazník si jej pochvaluje.

Předpokládaná roční úspora při použití našeho stínění

Náklady na chlazení objektu byly určeny dle současných zkušeností, trvání sluneční svitu v Brně dle ČHMÚ, tarifu poskytovaného majiteli areálu a průměrných hodnot tepelné zátěže solárním zářením během návrhového dne. Stínění haly bylo realizováno naší plachtou s propustností světla 29,4 %, a bylo provedeno standardním způsobem tak aby nebránilo použití požárně bezpečnostního zařízení pro přirozený odvod kouře a spalin, kterým byly světlíky vybaveny.

Energie vynaložená na chlazení objektu od poloviny dubna až konce září

 • Před zastíněním 62,7 MWh
 • Po zastínění 10,3 MWh

Náklady vynaložené na chlazení objektu před a po použití našeho zastínění

 • Náklady na energie před zastíněním 207 240 Kč
 • Náklady na energie po zastínění 30 920 Kč

Při použití našeho zastínění náš zákazník ročně ušetřil 173 320 Kč. Po instalaci našeho zastínění navíc došlo k výraznému časovému i prostorovému zrovnoměrnění teploty oproti původnímu stavu. Došlo k celkovému zpříjemnění pracovního prostředí.

Nahoru