PROČ NEPODCEŇOVAT PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANU BUDOV?

Systémy požární ochrany mohou zachránit životy a omezit škody na budově zasažené požárem. Jsou také povinné ze zákona. Účelem pasivních systémů požární ochrany je zastavit šíření plamene, kouře a jedovatých plynů při požáru. Utěsňují otvory u spár a u potrubních a kabelových prostupů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech.

Pasivní systémy požární ochrany se navrhují s cílem zastavit plameny, kouř a jedovaté plyny, které se šíří budovou, utěsněním otvorů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech. Stačí jediná netěsnost a celý systém požární ochrany přestává fungovat. Proto se systémy požárních ucpávek navrhují v projektu každé stavby hned od prvních fází.

S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT

  • dodávka a montáž protipožárních prostupů, ucpávek a spár
  • revize protipožárních prostupů (revize instalovaných protipožárních ucpávek musí být provedena 1× ročně)
  • prostupy plastových a kovových potrubí
  • prostupy kabelů, kabelových lávek a žlabů
  • sdružené a kombinované prostupy
Revize protipožárních prostupů a revize instalovaných protipožárních ucpávek musí být provedena 1× ročně dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

INFORMACE, KTERÉ SE VÁM MŮŽOU HODIT

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé požární sekce vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením. Zajišťujeme certifikovaná řešení a specifikace materiálů pro zajištění prostupů a spár v požárně odolných stropech a stěnách. Dodávané protipožární materiály pomáhají zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat ztráty na lidských životech a škody na majetku.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti